För andra språk erbjuder vi/ for other languages we offerCreative Commons-licens
Allt vårt material är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

 

OM OSS

Från och med juni 2019 drivs museet av stiftelsen Bergdala Glastekniska Museum, med organisationsnummer 802481-2128. (läs mer om stiftelsen nedan)

Museets samlingar siktar i första hand till att bevara och visa upp den maskinella aspekten av glasrikets historia. Detta innefattar glaspressar, pantografer, Guillocheringsmaskiner, centrifuger, halvautomater och de andra maskiner som tillsammans möjliggjorde en rationell massproduktion från 1800-talets andra halva och framåt.

Dessa maskiner visas ingen annan stans trots att de utgör en väsentlig del av glashanteringens historia.
Eftersom vi tror på att dela med oss, har vi valt att licensiera vårt material under Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
Vi välkomnar donationer: maskiner och andra föremål som du tycker att vi behöver; anekdoter och "skvaller"; kataloger och annat material du vill dela med dig av... kontakta oss via kontakt@bergdala-glastekniska-museum.se så kommer vi överens om hur det kan gå till!

Museet startade med att vi, av Kosta glasbruk, fick vår första pantograf. Vi fick hit den i oktober 2015. Vi fick bidrag från Riksantikvarieämbetet för uppbyggnaden av museet, totalt 110 000 kr, under två år. Sedan dess har museet inte uppburit några offentliga bidrag.
Museet drevs av en ideell förening, Glas i Hovmantorp.

I augusti 2023 välkomnade vi vår besökare nummer 20 000.

Att vi nu har blivit stiftelse innebär inte att vi fått mera pengar, utan vi är fortfarande beroende av ideell arbetskraft.
Arbetskraft? Ja: någon måste underhålla både hus och maskiner; någon måste visa museet för besökare; någon måste fortsätta samla kunskap (och maskiner...); någon måste presentera vår kunskap på ett någorlunda tillgängligt sätt, till exempel genom denna hemsida.

Om just DU känner att du vill bidra till något av ovanstående är du mer än välkommen! Kom in när vi har öppet, eller kontakta oss via kontakt@bergdala-glastekniska-museum.se. De personer som du oftast träffar i museet heter Kerstin Fröberg, Lasse Hultman och Björn Zethræus.

Om du inte kan, bor för långt bort, kanske - så kan du ändå bidra med pengar. Vi har bankgironr 5383-1467 och Swishnr 123 365 1627. Kontanter i museibössan går alltid bra!

I maj 2021 instiftade vi, i enlighet med punkten f) nedan, Glastekniska Museets Pris. Detta pris skall delas ut varje år i september. Vem som helst kan nominera pristagare. Läs om utvalskriterier mm här.
Stiftelsens ändamål är 
a) Att samla in, dokumentera och bevara kunskap om den manuella glasindustrins tekniska och arbetsmiljömässiga utveckling genom tiderna.
b) Att samla in, dokumentera och bevara maskiner, dokument, fotografier och andra artefakter som belyser och illustrerar den manuella glasindustrins tekniska och arbetsmiljömässiga utveckling genom tiderna.
c) Att visa samlingar och sprida kunskap om den manuella glasindustrins tekniska och arbetsmiljömässiga utveckling genom tiderna till allmänheten i form av fysiska föremål, guidade visningar etc., i form av presentationer på hemsidor eller andra digitala media och dessutom i form av föreläsningar, seminarier och liknande.
d) Att tills vidare driva och vidmakthålla Bergdala Glastekniska Museum i "Gamla Sliperiet" bakom Bergdalahyttan, på längre sikt kanske i någon annan lokal.
e) Att genomföra egna studieresor och -besök som bidrar till ändamålen a-d.
f) Att öka sin förmögenhet för att på lång sikt och beroende på råd och lägenhet kunna dela ut stipendier eller bidrag till sådana projekt eller studieresor som bidrar till ändamålen a-d.
g) Att om så behövs för att öka inkomsterna bedriva näringsverksamhet för att på så vis möjliggöra studieresor, utdelning av stipendier/bidrag och liknande enligt e

I styrelsen för stiftelsen sitter Björn Zethræus, "BGM-aktivist", Björn Arfvidsson, representant för Kulturparken Småland och Angelica Karlsson, representant för Lessebo kommun.

Tillbaka upp